Stijnsbeweegclub

De leukste beweegclub van Nederland

Bewegen is leuk en goed voor uw gezondheid.
Stijnsbeweegclub zet diverse beweegprogramma’s in die bijdragen aan een vitaal leven.
Naast plezier en samen sporten wordt er aandacht besteed aan motorische vaardigheden.
De sport&spel activiteiten  zijn voor iedereen uitvoerbaar!
Geef u nu op voor de gratis proefles en beleef het.

Het beweegprogramma wordt georganiseerd op de tennisbanen van V.L.T.C. in Varsseveld. Deze bevinden zich aan de Westelijke Oude Aaltenseweg 2 in Varsseveld

Het beweegprogramma

Sport & Spel activiteiten op maat!
Wat kunt u verwachten van het beweegprogramma.

Motorische vaardigheden centraal
Door middel van sport & spel werken wij gericht aan uw motorische vaardigheden.
Spierkracht, wendbaarheid, stabiliteit, flexibiliteit.

Gevarieerd beweegprogramma
Wekelijks keuze uit gevarieerde activiteiten.
Op maat, veilig, uitdagend.

Professionele en persoonlijke begeleiding
Samen sporten onder professionele en enthousiaste begeleiding van Stijn.
Plezier, succes, vertrouwen, vitaliteit.

Sociaal en gezellig
Welkom bij Stijnsbeweegclub!
Samen bewegen, gezelligheid, koffie/thee, napraten.

* Het programma is gericht op vitale senioren.

Het gevarieerde beweegprogramma

Elke les bestaat uit:

  • Warming up
  • Spel
  • De sport van de dag (zie weekschema)
  • Cooling down.


Tijdens iedere les staan motorische vaardigheden centraal. Het programma is voor iedereen uitvoerbaar.

Dinsdag 9.00 uur - 10.15 uur
Tennis je fit

Dinsdag 10.45 uur - 12.00 uur
Wandelen & Skills

Donderdag 09.00 uur - 10.15 uur
Sport & Spel

Wie ben ik?

Mijn naam is Stijn Koolschijn. Ik heb de opleiding Sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevolgd. Ik ben tennistrainer en motorisch beweegcoach. Mensen begeleiden binnen de sport is mijn passie!  Welkom bij Stijnsbeweegclub!

Meld u aan voor de gratis proefles! 

HBO-Bachelor 

Minor Sportpsychologie

Gecertificeerd Motorisch Beweegcoach

Gediplomeerd tennistrainer

Expert op het gebied van coachen

EHBO-Diploma 

Opgaveformulier gratis proefles

 

Vul het formulier in of bel direct met 06-30878436

Naam*
E-mail*
Telefoonnummer*
Activeiten waaraan u wilt deelnemen.
Opmerkingen
First Name
Last Name
Phone
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed
Back
Please fill all the required fields!
Back
Next

*Deelname aan de activiteiten is op eigen risico, bij lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Lidmaatschap 

Wanneer u 1x per week wilt bewegen na de proefmaand kost dat €35 per maand. Hierbij heeft u keuze uit 3 unieke beweegprogramma's.

Als u onbeperkt wilt deelnemen aan het programma kost dat €45 per maand.
Hierbij kunt u aan alle beweegprogramma's meedoen.

* Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.

Algemene voorwaarden

1. Het volgen van de beweegactiviteiten is op eigen risico. Stijnsbeweegclub is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de activiteiten. 
2. De beweegactiviteiten kunnen bestaan uit wandel, spel, tennis en voetbal activiteiten. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten om de beweegactiviteiten heen georganiseerd. 
3. Als een beweegactiviteit niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de personal trainer wordt deze ingehaald in het weekend. De weekenden staan aangegeven in het rooster.
4. Er wordt geen contributie terugbetaald bij ziekte of verhindering van een deelnemer.
5. Contributie is maandelijks opzegbaar. 
6. Opzeggen kan een maand van te voren. 
7. Eenmaal aangevangen beweegactiviteiten worden niet ingehaald.
8. De personal coach beoordeelt of de beweegactiviteit wel of geen doorgang kan vinden.
9. Bij twijfel over doorgang dient u contact op te nemen met de personal coach.
10. Bij slecht weer dient de deelnemer contact op te nemen met de personal coach over de doorgang van de beweegactiviteit of er  volgt een  bericht in de groepsapp.
11. Bij slechte weersomstandigheden wordt de beweegactiviteit ingehaald op de aangegeven reserve weekenden.
12. Bij inschrijving dient u de incasso volmacht te ondertekenen. Iedere laatste zondag van de maand wordt het  bedrag geïncasseerd. 
13. De betalingsverplichting blijft ondanks de opschorting van de beweegactiviteiten onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen cursusbedrag. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Stijnsbeweegclub vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 50 euro, alles exclusief omzetbelasting.
14. Over overige bepalingen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stijnsbeweegclub. 

Please wait